CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG TY

CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG TY
Ngày đăng: 19/06/2023 08:39 AM

1. BÀ QUÁCH DIỄM HUỆ                         CHỨC VỤ: GIÁM ĐỐC 

2. PHÒNG KĨ THUẬT- THI CÔNG:

ÔNG NGUYỄN VĂN LINH                 CHỨC VỤ: TRƯỞNG PHÒNG 

3. PHÒNG KẾ TOÁN KINH DOANH 

ÔNG PHÙNG VĂN THIẾT                 CHỨC VỤ: TRƯỞNG PHÒNG 

4. XƯỞNG SẢN XUẤT 

ÔNG NGUYỄN ĐÌNH BẢO                  CHỨC VỤ: QUẢN ĐỐC 

5. PHÒNG TỔ CHỨC NHÂN SỰ

ÔNG NGUYỄN HƯNG                        CHỨC VỤ: TRƯỞNG PHÒNG 

6. PHÒNG TÀI CHÍNH- KẾ TOÁN

BÀ  TRẦN THỊ THANH THỦY          CHỨC VỤ: KẾ TOÁN TRƯỞNG 

Zalo
Hotline